«یریدون لیطفووا نور الله بافواههم و الله یتم نوره و لو كره الكافرون»

بیانیه

اتحادیه اروپا با گنجاندن نام شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست تروریستی خود بار دیگر ناتوانی خود را در مقابل دستور مقامات آمریكایی و اعمال نفوذ شبكه جنایتكار صهیونیسم بین الملل نشان داد.

کسی از اخذ این تصمیم شگفت زده نشد. سالهای سال است که انگلیس و آمریكا و برخی دیگر از كشورهای اروپایی كه در نیم قرن اخیر و از لحظه شوم شكل گیری نطفه رژیم صهیونیستی در پشت سر صهیونیست ها قرار داشته اند، با كوبیدن بر طبل دروغین مشاركت حزب الله درحادثه انفجار تروریستی بورگاس بلغارستان مقدمات این توطئه شوم را فراهم كردند . اما كیست كه نداند ایستادن حزب الله در كنار مردم رنج دیده سوریه، علت اصلی این چنین اقداماتی است.

این اقدام اروپا بار دیگر بر این نكته صحه گذاشت كه معیارهای غرب در تعریف تروریسم همواره دوگانه و ضد انسانی بوده وبه جای آنكه تروریست های اسرائیلی، جنایتکاران سلفی در سوریه و یا حتی كشتار دست جمعی دهها هزار مسلمان در میانمار را محكوم كند، مدافعان آزادی و كرامت انسانی را هدف قرار داده است.

یقینا این اولین و آخرین باری نخواهد بود كه مقاومت اسلامی از سوی دشمنان مورد هدف قرار می گیرد، اما قرار دادن نام حزب الله در لیست تروریستی اتحادیه اروپا چیزی از ارزش و بهای آن كم نمی كند و حزب الله همیشه یك جنبش اصیل و خط اول مقاومت در جهان اسلام در برابر زیاده خواهی ها و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی بوده و خواهد بود.

آنان باید بدانند كه درس مقاومتی كه امام خمینی (ره) به تمام آزادگان جهان داد و در ذهن و جان آنان رسوخ كرد، با لجن پراكنی های دشمنان و بدخواهان مستضعفان جهان به فراموشی سپرده نخواهد شد. زیرا دشمنان از فهم فلسفه "مقاومت تا سر حد شهادت" ناتوانند.

نزدیک است روزی كه دولتهای جنایتكار غربی و در راس آن آمریكا در لیست سیاه افكارعمومی تمام مردم جهان از هر قوم و نژادی قرار گیرند.

ما رهروان امام شهدا، همانند تمامی مظلومان و مستضعفان جهانی كه بر دفاع از ارزش های الهی و كرامت و شرف انسانی مصممند، ضمن محكوم كردن این تصمیم اتحادیه اروپا كه مشوّق سیاست سركوب و تجاوز اسرائیل است، بر همبستگی خود با ملت لبنان و مقاومت قهرمانانه اش علیه رژیم اشغالگر تاكید می كنیم.