پیشواى دوم، نه تنها از نظر علم، تقوى، زهد و عبادت، مقامى برگزیده و ممتاز داشت، بلكه از لحاظ بذل و بخشش و دستگیرى از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود. وجود گرامى آن حضرت آرام بخش دل هاى دردمند، پناهگاه مستمندان و تهیدستان، و نقطه امید درماندگان بود. هیچ فقیرى از در خانه آن حضرت دست خالى برنمى گشت.

امام حسن (ع)

 رمضان به نیمه رسید... میلاد امام حسن (ع) بهانه ای شد تا بار دیگر با "یاران دبستانی" خود گردهم آییم و با یکدیگر تجدید دیدار کنیم. در این میان جای بعضی از دوستان خالی بود...!!!

بعد از تجدید دیدارها، باید به وعده ای که داده بودیم، عمل می کردیم. پانزدهم ماه مبارک رمضان قرارمان بود...مثل همیشه ریحانه نویدی (عضو شورای ادیان) با ارسال پیامک همه را دعوت کرد.

در این روز مراسمی به مناسب میلاد امام حسن (ع) برگزار شد... این مراسم به وقت اروپای مرکزی (اتریش) همزمان ساعت 19:45 در سه شهر مونیخ، زوریخ و وین برگزار شد.

در این مراسم به بررسی فعالیت‏های فرهنگی و سیاسی امام مجتبی(ع) پیش از امامت، شخصیت علمی امام حسن مجتبی (ع) و  آموزه‏های تربیتی ایشان پرداخته شد. لازم به ذکر است ما خودجوش و بدون وابستگی به هیچ گروه، ارگان یا سازمانی فعالیت می کنیم.

در این مراسم استادی دعوت نشد بود و دوستان براساس مطالعات و آموزه هایی که درباره امام حسن (ع) داشتند، به گفتگو پرداختند. در ادامه مراسم، مولودی خوانی هم داشتیم.

یکی از نکات مهمی که وجود داشت، حضور مهمانانی از سایر مذاهب اسلامی بود. از مهمترین اهدافی که با برگزاری این مراسم پیگیری می شد، اولا گسترش و تداوم روابط بین مسلمانان جهان و همچنین استقبال گسترده ای که در ملل اسلامی به موضوع گفتمان انقلاب اسلامی دارند، می باشد.

در ادامه برنامه با نشستن سر میز افطار که از ابتدای برنامه در نظر گرفته شده بود، قرار بر این بود که درباره آخرین رویدادهای خاورمیانه و جهان اسلام و آخرین رویدادهای اروپا بحث و گفتگو شود. به دلیل محدودیت زمانی در مونیخ فقط به خاورمیانه و جهان اسلام پرداخته شد. درباره زوریخ و وین هم هنوز اطلاعاتی به دست من نرسیده است.

بحث با مسائل سوریه و مصر آغاز شد و به لبنان و فلسطین و بحرین و یمن هم رسید. در ادامه بحث از گفتمان انقلاب اسلامی ایران سخن به میان آمد که به دلیل پایان زمان مراسم، تصویب شد که صورت سلسله نشست هایی با این موضوع تداوم پیدا کند.