دوستان در کشورهای مذکور لطفا خاطرات خود را برای ما ارسال کنید

چه زبان آلمانی و چه زبان عربی

فرقی نمی کند.

ترجمه می شود............

فعلا خانم ز دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه مونیخ (مونشن) خاطره موثری را از زمانی که ایران روش مقاومت را در حوزه سیاست خارجی و هسته ای برگزید فرستادن که با ترجمه و تکمیل آن به زودی روی وبلاگ گذاشته می شود..........

دوستان دانشجوی ما در دانشگاه آمریکایی بیروت اوضاع بهتری دارند. ولی خوش بحالتون................

ما مجبور شدیم سنگر رو حفظ کنیم.....